Állattartó telepek megújításának támogatása

KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24 TERVEZET

Beadás:

 1. szakasz: 2024.06.25. – 07.08.
 2. szakasz: 2024.07.09. – 07.22.
 3. szakasz: 2025.01.07. – 01.20.
 4. szakasz: 2025.01.21. – 02.03.

Támogatás összege:

 • maximum 200 millió Ft
  • 3. célterület: max. 50 millió Ft
  • 4. célterület: max. 30 millió Ft

Pályázat:

 • Mezőgazdasági termelő, aki a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben
  • legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett és
  • árbevétele legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
 • Termelői csoport, termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, szociális szövetkezet (kollektív beruházás)

Célterületek:

 1. Állattartó telepek általános korszerűsítése
 2. Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások
 3. Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében
 4. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával

Támogatás mértéke:

 • Általános korszerűsítés: 50%
 • Zöld beruházások – energiahatékonyság javítása: 50%
 • Zöld beruházások – megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása esetén: 70%
 • Ammónia-kibocsátás csökkentése: 80%
 • Járványvédelmi beruházás, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorítása: 70%
 • Többlettámogatások:
  • fiatal mezőgazdasági termelőknél +15%
  • gazdaságátadás esetén +15%
  • ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén +10%
  • kamattámogatás +10%
  • intézményi kezességvállalás +5%

A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot az 1., a 2.1. célterületen

Önállóan támogatható tevékenységek – lentebb olvasható
Önállóan nem támogatható tevékenységek – lentebb olvasható

Költségkorlát (az összes elszámolható költségre vetítve (%)/maximális támogatási összeg (Ft):

 • Projekt-előkészítés, tervezés, projektmenedzsment, immateriális javak költségei, összesen 5%
  • ebből tájékoztatás, nyilvánosság: 0,5%, legfeljebb nettó 150 000 Ft
  • műszaki ellenőri szolgáltatás: 1%
  • könyvvizsgálat: 0,5%
  • projektmenedzsment: 2,5%
 • Ingatlan vásárlás: 2%
 • Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.): 2%
 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés: 20%
 • Telepirányítási- és egyéb rendszerek telepítése: 5%
 • Szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése: nettó 100 000 000 Ft

Nem támogatható tevékenységek:

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése
 • A méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól szóló 25/2023. (VI. 26.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása
 • Mezőgazdasági géptároló / gépszín építése, átalakítása, felújítása
 • Forgóeszközök beszerzése
 • Szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi (kivéve trágyaszállító pótkocsi)
 • 180 napnál rövidebb ideig álló (nem engedélyköteles) mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak

Megvalósítási határidő: Támogatói Okirat véglegessé válásától számított 2 év

Kötelezettségek:

 • Állatlétszám szinten tartás – A művelet megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a művelettel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát. A bázislétszámot a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos állatlétszáma adja

Egyéb:

 • Előleg igénylése:
  • támogatási összeg 25%-ig, de legfeljebb 50 millió Ft-ig
  • 12 hónapon belül az előleg teljes összegével el kell számolni
 • Támogatói okirat véglegessé válásától
  • többszöri elszámolásesetén 1 éven belül köteles a megítélt támogatás 10%-át meghaladó
  • 2 éven belül a megítélt támogatás legalább 80%-át elérő vagy meghaladó mértékű támogatás elszámolására irányuló kifizetési kérelmet köteles benyújtani

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)

1.1 Baromfitartó telepek korszerűsítése – Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk) tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a baromfitartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Baromfitartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
c) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. Tojásjelölő-, osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése

1.2 Sertéstartó telepek korszerűsítése – Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó) tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a sertéstartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése)
b) Sertéstartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
c) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

1.3 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése – Szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása (beleértve a falközi silótér létesítését), etetés és itatás technológiájának kialakítása)
b) Szarvasmarhatartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
c) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda)
d) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése
e) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter)

1.4 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – Juh- és kecskefélék tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, hídmérleg létesítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Juh- és kecsketartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
c) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)
d) Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése
e) A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter)

1.5. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése – Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához kapcsolódóan:
a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások)
c) Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek)
d) Kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán: Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése. A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter)

2. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
2.1. Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
Az energiahatékonyság javulással járó tevékenység keretében megvalósuló tevékenységek esetén a legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek jellegükből adódóan az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozását szolgálják:

a) Meglévő épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
b) Meglévő épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
c) Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
d) Meglévő beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.

2.2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:
a) napkollektorok alkalmazása,
b) napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is)
c) biomassza alapú rendszerek telepítése,
d) hőszivattyús rendszerek telepítése,
e) geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása,
f) anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása
g) szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés, technológia, létesítmény – a biogázüzemek kivételével – termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét.

3. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

A célterület alapján olyan tevékenységek megvalósítása a cél, melyek által csökken az ammónia és/vagy az ÜHG gázok kibocsátása, javul a levegő minősége, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelése.

a) Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, fedett trágyatárolók építése (zöldmezős beruházásnál), padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása)

Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán
(= zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (=a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!

b) Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)

4. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)

4.1 Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatásához kapcsolódóan – Valamennyi, az 1. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.
a) Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek.
b) Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése.

A támogatható tevékenységeket a felhívás 11. melléklete tartalmazza

4.2 Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából
Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, az alábbi megoldások valamelyikével:

a) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben, valamint a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló a Tanács 2008/120/EK irányelvében (2008. december 18.) előírthoz képest legalább 20%-kal nagyobb férőhely biztosítása.
b) A 2008/120/EK irányelvben szereplő értékhez képest legalább 15%-kal nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt

 • többlet szalma biztosítása
 • levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése,
 • a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás,
 • egészségi állapot monitorozása,
 • részben tömör padlózat biztosítása.

A nagyobb férőhely biztosítására vonatkozó legalább 15%-os vagy legalább 20%-os vállalások, valamint a b) tevékenység esetében a további kötelezettségvállalások megvalósulását a támogatási kérelem benyújtási időpontjában fennálló állapot és a fenntartási időszak 1. évének viszonylatában kell igazolni.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (projekt hirdető tábla)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Minden célterület vonatkozásában

 • Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés), mérnöki feladatok, projektmenedzsment, egyéb szolgáltatások

Minden állatfaj vonatkozásában

 • 1. célterület vonatkozásában a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés, amely magában foglalja a vagyonvédelem eszközeinek beszerzését;
 • 1. célterület vonatkozásában az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése
 • 1. és 4. célterület 1. pontja kapcsán telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 • 1. célterület vonatkozásában a szerves trágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: szervestrágyaszóró, trágya kijuttató adapter, hígtrágya kijuttatás céljára szolgáló hígtrágya szállító tartálykocsi) az alábbi korlátozással:
  • a hígtrágya injektáló beszerzése a 3. célterületen belül önállóan, míg a rakodógépek beszerzése az üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése alatt támogatott
 • 1. célterület kapcsán termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek:
  • az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása,
  • az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).

A 4. célterület kapcsán állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása vonatkozásában

 • vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása,
 • karanténistálló kialakítása,
 • higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása,
 • bálatakaró ponyva (minimum 12 m x 25 m méretű) beszerzése,
 • szabadtartás esetén járványvédelmi madárháló beszerzése,
 • telepi rágcsálómentesség elősegítése az épületek körüli kulé kavics borítással.

Minden célterület kapcsán:

 • Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Mi figyelünk Ön helyett!

Nem szeretne lemaradni a pályázatokról?
Iratkozzon fel hírlevelünkre és mi azonnal értesítjük amint az Ön igényeinek megfelelő pályázat kerül kiírásra!

Hírlevél felirakozás