Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása

KAP-RD04a-RD04b-1-24 TERVEZET

Támogatás összege: Minimum 200 millió Ft

 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása esetén maximum 5 milliárd Ft
 • Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása: maximum 1 milliárd Ft

Pályázhat:

 • Mezőgazdasági termékek értéknövelését és/vagy a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést és/vagy kapcsolódó zöld beruházást megvalósító azon vállalkozás, vállalkozásmérettől függetlenül, aki vagy amely:
  • Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, és
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik.
 • Mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, vadásztársaság
 • Kollektív projektként: termelői csoport, termelői szervezet, termelői integrációs szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet

Támogatás mértéke:

 • Alaptámogatás 50%
 • Megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazása 70%-a.
 • +10%-kal megemelt intenzitás:
  • ökológiai minősítéssel rendelkező terméket előállító -1,5 millió Ft értékesített termék
  • kollektív módon megvalósuló beruházás
  • beruházási hitelhez igénybe vett kamattámogatás
 • +5%-kal megemelt intenzitás:
  • beruházási hitelhez kapcsolódó intézményi kezességvállalás díja

A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a 65%-ot az 1. és a 2. A) célterületen.

Benyújtási határidő:
 • 1. értékelési szakasz: 2024. július 30. – 2024. augusztus 12.
 • 2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.
 • 3. értékelési szakasz: 2025. február 18. – 2025. március 3.
 • 4. értékelési szakasz: 2025. március 4. – 2025. március 17.
   

Önállóan támogatható tevékenységek:

1.  célterület – Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások

A) TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszer-feldolgozó, borászati és takarmány előállító üzemek fejlesztése

1. Élelmiszer-feldolgozó üzemek:

  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termelési tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása
  • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok).
  • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan épületek építése, kialakítása, bővítése.
  • A támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz-és szennyvízkezelési fejlesztések)

2. Borászati üzemek:

  • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Borászati tevékenység során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
  • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.
  • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységet szolgáló épületek építése, kialakítása, bővítése.
  • A támogatási kérelemmel érintett borászati tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: borászati tartályok bevonatolása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)

3. Takarmány előállító üzemek fejlesztése (TEÁOR 109)

  • Takarmány előállításhoz kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • A takarmány-előállítás során a minőség és biztonság szavatolásához kapcsolódó, az alapanyagok, gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása.
  • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan épületek építése, kialakítása, bővítése.
  • A támogatási kérelemmel érintett takarmány előállítási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl.: üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések).
  • Takarmány előállításhoz kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.

B) Mezőgazdasági termékek egyéb típusú értéknövelését végző üzemek fejlesztése: mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást, trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozás

  • Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódóan annak készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
  • Mezőgazdasági termék értéknöveléséhez kapcsolódó, az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
  • Mezőgazdasági termék értéknövelésnek tevékenységéhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.
  • A támogatási kérelemmel érintett mezőgazdasági termék értéknövelését szolgáló épületek építése, kialakítása, bővítése.

2.  célterület – Mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsolódó zöld beruházások támogatása

 • Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek (legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése):
  • Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.)
  • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.)
  • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.)
  • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:
  Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
  • napkollektorok alkalmazása
  • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése
  • geotermikus energia használata
  • biogáz termelés
  • napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is)
  • szélenergia felhasználása

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés, technológia, létesítmény termelési kapacitása nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely villamos energia-, illetve az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez szükséges energiaigény mértékét

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • telepi infrastruktúra fejlesztése
  • az egyéb mezőgazdasági és/vagy takarmányipari és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

Költségkorlát az összes elszámolható költségre vetítve (%)/maximális támogatási összeg (Ft):

 • Általános költségek és immateriális javak költségei összesen 5%
  • ebből tájékoztatás, nyilvánosság: 0,5%, legfeljebb nettó 150 000 Ft
  • műszaki ellenőri szolgáltatás: 1%
  • könyvvizsgálat: 0,5%
  • projektmenedzsment: 2,5%
 • Ingatlan vásárlás: 2%
 • Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.): 2%
 • Élelmiszeripari/borászati, illtetve egyéb feldolgozó tevékenységhez kapcsolódó szállítójármű (N kategória): nettó 55 millió Ft

Megvalósítási határidő: Támogatói Okirat hatálybalépésétől 36 hónap
Fenntartási időszak: A művelet fizikai befejezésétől számított 5 év
Előleg: támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Mi figyelünk Ön helyett!

Nem szeretne lemaradni a pályázatokról?
Iratkozzon fel hírlevelünkre és mi azonnal értesítjük amint az Ön igényeinek megfelelő pályázat kerül kiírásra!

Hírlevél felirakozás