Várható TOP PLUSZ pályázatok

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 2023 nyarán több területen is várható pályázati lehetőség az önkormányzatok, intézményfenntartók, egyházak, non-profit szervezetek számára.

A fejlesztések a vármegyék városait, azok térségeit és a kistelepüléseket egyaránt érintik.

Fenntartható városfejlesztés – TOP PLUSZ-1.3.2-23

Önkormányzatok, azok gazdasági társaságaik pályázhatnak kék- és zöld-, valamint közösségi infrastruktúra fejlesztésre, okos települési- és közlekedésfejlesztésre, hulladékkezelésre, kármentesítésre.

Fenntartható versenyképes városfejlesztés – TOP PLUSZ-6.2.1-23

A vármegyei ITP-ben a Fenntartható Városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített városok/város-térségek pályázhatnak ipari parkok, iparterületek, inkubátorházak fejlesztése, vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása, valamint a térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek és térségben jelentős természeti örökség turisztikai fejlesztése, aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések, turisztikai termékcsomagok létrehozása, jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása, továbbá 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújítása, országhatárhoz, vagy határátkelőhelyhez vezető 4 és 5 számjegyű állami tulajdonú közutak fejlesztése, felújítása, építése, belterületen egyéb állami tulajdonú utak fejlesztése, felújítása célok megvalósítására.

Helyi humán fejlesztések – TOP PLUSZ-3.1.3-23

Önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak számára lehetőség nyílik a vármegyei szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedések megvalósítását támogató tevékenységek elvégzésére a településeken, pl.: szociális, gyermekjóléti szemléletformálás, közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportoknak, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére irányuló tevékenységek, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, infokommunikációs akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, bűnmegelőzést, közbiztonság javító programok, kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági tevékenységek megvalósítása hátrányos helyzetű csoportok, elsősorban gyermekek számára, tevékenységekhez indokolt eszközbeszerzések.

Fenntartható humán fejlesztések – TOP PLUSZ-3.2.1-23

A vármegyei integrált területi programban nevesített önkormányzatok konzorciumai pályázhatnak Szociális célú városrehabilitáció és helyi humán fejlesztések területén. A szociális területen témák: társadalmi integráció, folyamatos szociális munka, foglalkoztatás elősegítése, oktatáson kívüli fejlesztés, oktatás fejlesztés, egészség fejlesztés, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, bűnmegelőzés, a közbiztonság javítása. A helyi humán területen témák: helyi esélyteremtő program szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítását támogató tevékenységek. Emellett lehetőség az infokommunikációs akadálymentesítés, nyilvánosság biztosítása, a programokhoz kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása és fenntartása, települési az új, ITS-t leváltó települési szintű fejlesztési dokumentum kidolgozása.

Fenntartható humán infrastruktúra – TOP PLUSZ-3.4.1-23

Kizárólag azok a városok/várostérségek nyújthatnak be támogatási kérelmet három területen, amelyeket a vármegyei önkormányzat az ITP-ben a fenntartható városfejlesztési eszköz megvalósítására kijelölt és nevesített. A gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában, a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport esetében, valamint köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában önállóan vagy konzorciumvezetőként települési önkormányzatok (GFO 321), többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok (GFO 11, 57) pályázhatnak. 

Köznevelési infrastruktúra – TOP PLUSZ-3.3.3-23

Jelen felhívásra támogatási kérelmet az alap és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fenntartói: állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói: központi költségvetési szerv (GFO 312, Tankerületi Központ), állami egyetem fenntartásában működő intézmény, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), emellett nem állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói: nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, alapítványok, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények fenntartói nyújthatnak be. A program támogatja épületkorszerűsítés, eszközbeszerzés megvalósítását.

Aktív turizmus – TOP PLUSZ-6.1.4-23

Aktív turizmus támogatására pályázhatnak önkormányzatok és társulásaik, országos sportági szakszövetségek, turizmussal is foglalkozó szövetségek és egyesületek, nemzeti parkok, állami erdőgazdaságok, többségi állami és önkormányzati tulajdonú turizmussal foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok, Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., geoparkokat vagy natúrparkokat működtető vagy védett természeti területek kezelését végző többségében állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek, kisvasutakat üzemeltető alapítványok. Emellett konzorciumban pályázhatnak fejlesztési tanácsok, egyházak, sportszervezetek, erdőgazdaságok, vízügyi igazgatóságok, civil szervezetek.

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Mi figyelünk Ön helyett!

Nem szeretne lemaradni a pályázatokról?
Iratkozzon fel hírlevelünkre és mi azonnal értesítjük amint az Ön igényeinek megfelelő pályázat kerül kiírásra!

Hírlevél felirakozás